विवाह छैन एक चिनियाँ महिला थाह बिना यी सुझाव

डेटिङ विवाह गर्न एक चिनियाँ महिला । तपाईं पक्का हुनुहुन्छ संग एक महिला लागि देख गर्नुपर्छ जसले विवाह पनि । एउटै भाषा बोल्न? सबै पछि, धेरै चिनियाँ महिलाहरु छैनन् देख को लागि एक पति. छ त्यो सोधे तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं पूरा गर्न उनको मित्र? चिनियाँ महिलाहरु गर्न चाहनुहुन्छ कि बस मजा संग तपाईं शायद कहिल्यै उल्लेख गर्न तपाईं. एक समय थियो म डेटिङ एक एशियाली महिला र पछि मलाई सोधे पूरा गर्न उनको मित्र, त्यो गए शान्त छ । म कहिल्यै गरे भेट्न उनको मित्र । भन्न अनावश्यक, बस डेटिङ तापनि हामी भएको थियो, सँगै एक वर्षको लागि. आह…