छ, मजा को पूर्ण र दुर्भाग्य पूर्ण नाङ्गो मान्छे पनि । म निश्चित छु तपाईं माध्यम घण्टा बिना पा कि प्यारा केटी

तपाईं थिए शायद सोच: किन छैनन् टी आफ्नो: सुधार गर्न आफ्नो मौका संग बालिका अनलाइन, तपाईं साधारण कुरा कसरी थाहा गर्न बालिका र कसरी गर्न तिनीहरूलाई टिप्न छ । म पढेर सुझाव

About