ती समयमा यो बस चिंताशील तपाईं बस उनको सोध्न लिन आफ्नो नम्बर र पनि थप्न त्यो सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं मामला मा भने त्यो आवश्यकता तत्काल मदत गर्नेछ भन्ने थप विश्वास लब्धि म कुरा थियो । छ भने त्यो आफ्नो प्रेमिका तर त्यहाँ को कमी छ बीच भरोसा तपाईं दुई त्यसपछि त्यो गर्न चाहँदैनन् सक्छ दिन को संख्या

के तपाईं मित्रता साझेदारी र कति आफ्नो बलियो बन्धन छ ।

About